SZUKAJ
Aktualności
cze
21

Przedstawiamy istotne zmiany i usprawnienia w najnowszej wersji rozwiązania PS CLEMENTINE PRO 3.3

Optymalizacja w zakresie dostępnych węzłów

PS CLEMENTINE PRO 3.3 niesie za sobą więcej możliwości w zakresie węzłów:

  •         W węzłach Auto Klasyfikacja i Auto Predykcja powstała funkcja ciągłego zautomatyzowanego uczenia maszynowego, która pomaga w skutecznym niwelowaniu skutków dryftu modelu.
  •         Dodano nowe ustawienie Użyj metody najmniejszych kwadratów z ograniczeniem nieujemności (NNLS) do węzła GLE.
  •         Do węzła danych źródłowych Excel dodano ustawienie Wiersze do przeskanowania dla kolumny i typu dzięki któremu możliwe jest ustalenie formatu i typu kolumny.

Rozszerzona lista obsługiwanych baz danych i innych mechanizmów

PS CLEMENTINE PRO 3.3 dodatkowo obsługuje następujące bazy danych:

  •         Db2 11.5
  •         Db2 Warehouse
  •         Db2 Big SQL 7.1.0 na platformie Cloudera Data Platform 7.1.5

A także:

  •         Mechanizm przetwarzania równoległego Cloudera Impala 3.4.0 na platformie Cloudera Data Platform 7.2.5
  •         Magazyn danych Apache Hive 3.1.3 na platformie Cloudera Data Platform 7.1.5

Nowe platformy i środowiska analityczne

  •         Wsparcie dla platformy Linux RedHat w wersji 8.3
  •         Współpraca z nowszą wersją programu analitycznego R (4.0.4)

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat nowego wydania PS CLEMENTINE PRO 3.3 zapraszamy na naszą stronę https://predictivesolutions.pl/ps-clementine-pro-33-co-nowego


Komentarze (0)
System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions