SZUKAJ
Aby przeglądać pełną zawartość Bazy Wiedzy należy się zalogować!
Baza Wiedzy : Instrukcje // Instructions > Instrukcje Autoryzacji Licencji // License Authorization Instructions
 


After system restart, but before starting the PS ClEMENTINE PRO solution, the license authorization wizard (PS ACTIVATOR) should be run. The PS Activator is available in the Predictive Solutions program group (available from the main START menu of Windo...
Po restarcie systemu, ale jeszcze przed uruchomieniem rozwiązania PS CLEMENTINE PRO, należy uruchomić kreatora autoryzacji licencji. Kreator autoryzacji licencji PS ACTIVATOR jest dostępny w grupie programowej Predictive Solutions (dostępnej z głównego ...
After system restart, but before starting the PS IMAGO PRO solution, the license authorization wizard (PS ACTIVATOR) should be run. The PS Activator is available in the Predictive Solutions program group (available from the main START menu of Windows). ...
Po restarcie systemu, ale jeszcze przed uruchomieniem rozwiązania PS IMAGO PRO, należy uruchomić kreatora autoryzacji licencji. Kreator autoryzacji licencji PS ACTIVATOR jest dostępny w grupie programowej Predictive Solutions (dostępnej z głównego menu ...
After system restart, but before starting the PS QUAESTIO PRO solution (eg PS QUAESTIO Desktop application or some application from the PS IMAGO PRO package), the license authorization wizard (PS ACTIVATOR) should be run. The PS Activator is available i...
Po restarcie systemu, ale jeszcze przed uruchomieniem rozwiązania PS QUAESTIO PRO (np. aplikacji PS QUAESTIO Desktop lub którejś aplikacji z pakietu PS IMAGO PRO), należy uruchomić kreatora autoryzacji licencji. Kreator autoryzacji licencji PS ACTIVATOR...
System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions