SZUKAJ
Baza Wiedzy: Zasady serwisu
Jak działa serwis techniczny Predictive Solutions?
Wysłane przez Toś Wojciech Tomasz, Predictive Solutions w dniu 05 sierpień 2011 15:01

Funkcjonowanie serwisu technicznego Predictive Solutions [dawniej SPSS Polska]
W zdecydowanej większości przypadków staramy się zamknąć proces serwisowania do jednego kontaktu z użytkownikiem. Jeżeli jednak problem nie może być rozwiązany "od ręki", serwis techniczny Predictive Solutions stara się najszybciej jak to możliwe znaleźć rozwiązanie danego problemu, powiadamiając użytkownika o przewidywanej dacie kontaktu w celu rozwiązania problemu lub wyjaśnieniu statusu problemu. W pewnych przypadkach SPSS Polska wysyła zapytanie serwisowe do serwisu firmy IBM. Dotyczy to głównie problemów, które mogą być rozwiązane tylko poprzez update lub upgrade oprogramowania. Użytkownik zgłaszający taki problem zostaje powiadomiony o jego statusie. W przypadku znalezienia rozwiązania problemu użytkownik zostaje automatycznie o tym poinformowany.

Serwis techniczny Predictive Solutions zajmuje się pełną obsługą serwisową produktów własnych sprzedawanych przez nasz oddział, w tym produktów z rodziny Predictive Solutions (PS). Serwis techniczny Predictive Solutions świadczy także podstawowy serwis dla produktów nie będących produktami PS lub IBM SPSS, ale zakupionymi w naszej firmie wraz z programami IBM SPSS lub PS (tzw. Third Party Products). Oznacza to, iż w niektórych przypadkach pracownik serwisu technicznego będzie musiał skontaktować się działem obsługi technicznej firmy będącej producentem danego oprogramowania, by uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu, albo przekazać Panu/Pani informacje o konieczności skontaktowania się z serwisem producenta danego programu.

Staramy się udzielać użytkownikom obszernych informacji dotyczących pracy z programami zarówno z ordziny produktów PS, jak i IBM SPSS i poświęcać na to tyle czasu ile jest potrzebne, aby udzielić użytkownikowi wyczerpujących wyjaśnień. Często udzielana pomoc może wykraczać poza zakres usług serwisu technicznego. Jest to podyktowane chęcią udzielania pomocy użytkownikowi w jak najefektywniejszym wykorzystywaniu oprogramowania PS oraz IBM SPSS. Ograniczeniem zwykle jest jednak czas jaki musimy poświęcić na pełne wyjaśnienie danej kwestii, albo też przygotowanie takiego wyjaśnienia. Może to oznaczać, że raz udzielone bardzo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące procedury analitycznej, mogą (lecz nie muszą) zostać powtórzone odnośnie innej procedury analitycznej. W niektórych sytuacjach, np. w przypadku ciekawych pytań także z punktu widzenia innych użytkowników, wykraczających poza zakres usług, serwis techniczny może warunkować udzielenie odpowiedzi na pytanie uzyskaniem zgody na opublikowanie pytania i udzielonej nań odpowiedzi na stronach WWW i w materiałach przeznaczonych dla użytkowników programów IBM SPSS oraz PS.

Pomoc i wyjaśnienia w ramach serwisu technicznego:

  • Wyjaśnienie dotyczące przyjętych w narzędziach IBM SPSS definicji, założeń, użytych metod obliczeniowych i prezentacji wyników;
  • Pomoc w identyfikacji procedur, które można użyć do określonego typu analizy;
  • Wyjaśnienia dotyczące przykładów zamieszczonych w dokumentacji w przypadku, gdy są zbyt skomplikowane dla użytkownika lub niejasne.
  • Pomoc w zakresie znalezienia danej procedury w interfejsie programu;
  • Podanie krótkich przykładów syntaxu do najczęściej zadawanych pytań;
  • Pomoc w niewystarczająco udokumentowanych operacjach;
  • Udzielanie wskazówek przy pobieraniu danych, przy ich przekształceniach, pomoc w zarządzaniu plikami danych;
  • Pomoc w uruchomieniu procedury analitycznej.

W większości przypadków staramy się udzielać użytkownikom szerokiego wsparcia w zakresie obsługi oprogramowania firmy IBM SPSS oraz Predictive Solutions. Serwis techniczny ma również za zadanie pomóc użytkownikowi w użyciu procedur opisanych w dokumentacji poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących znaczenia zastosowania danej procedury i podanie przykładu jej użycia. Nie obejmuje to jednak pomocy w analizie, interpretacji wyników, czy uczenia użytkownika analizy danych.

(2 głosów)
Ten artykuł był pomocny
Ten artykuł nie przydał się

System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions