SZUKAJ
PS QUAESTIO PRO 9.0
Wysłane przez Augustyn Damian, Predictive Solutions w dniu 29 czerwiec 2023 11:26

Co nowego w PS QUAESTIO PRO 9.0

 

Nowości w obszarze badań ankietowych:

 1.  Bootstrap mobi Layout z WCAG 2.x. - nowa wersja szablonu mobilnego wspierająca standard WCAG 2.x. Dzięki temu projektowane ankiety uwzględniają zalecenia dotyczące tworzenia treści dla osób z niepełnosprawnościami.
 2.  Nowa wersja narzędzia do budowy kreatorów pytań (author wizard) - pozwala ono na elastyczną modyfikację treści i struktury istniejącej ankiety.
 3.  Dodano możliwość szyfrowania danych osobowych lub wrażliwych - w obszarze zapewnienia zgodności z RODO system daje możliwość indywidualnego kontrolowania dostępu do danych oraz szyfrowania prezentowanej treści.
 4.  Ulepszono obsługę ekranów dotykowych -dla realizacji wywiadów techniką CAPI bez podłączenia do Internetu, wprowadzony został ulepszony mechanizm skalowania prezentowanej treści ankiety (także ekranów dotykowych o niestandardowych rozdzielczościach.
 5.  Nowa wersja WEB API -rozbudowana wersja usługi API pozwala na zdalny dostęp do do danych  zgromadzonych w ramach projektu ankietowego, takich jak: wyniki, uczestnicy, metadane, pliki czy statystyki.
 6.  Wprowadzono dodatkowe możliwości personalizacji treści dla prowadzenia akcji mailingowych - przygotowanie spersonalizowanej treści np. zaproszenia do udziału w badaniu ankietowym zostało rozbudowane o możliwość wstawiania treści w oparciu o warunki logiczne bazujące na danych zastanych.
 7.  Możliwość edycji kwot badawczych w formacie Excel - dodano możliwość eksportu tabel kwotowych do pliku .xlsx, wykonanie edycji poszczególnych warunków czy wartości komórek, a następnie import do systemu ankietowego.
 8.  Natywne wsparcie dla parsera JSON -umożliwia to przechowywanie i wykorzystywanie informacji w strukturze obiektowej, co jest niezwykle przydatne do interakcji z usługami korzystającymi z tego formatu.

 

Nowości w zakresie bezpieczeństwa:

 1.  Możliwość wykorzystania protokołu SSL w instalacjach klastrowych.
 2.  Zapewnienie wsparcia dla systemów obsługujących co najmniej protokół TLS 1.2.
 3.  Poprawiono szyfrowanie danych o uczestnikach.
 4.  Dodano możliwość kontroli dostępu do grafik wyświetlanych w ankietach.

 

Nowości w zakresie wydajności i administracji:

 1. Zwiększono wydajność silnika ankietowego - domyślnie projekty przetwarzają zapytania o dane uzupełniające w sposób sekwencyjny. Jeśli okaże się, że spowalnia to wydajność systemu ankietowego, można go skonfigurować tak, aby przetwarzał zapytania ankietowe w sposób równoległy.
 2. Zapewniono wsparcie dla rozwiązań chmurowych:
  • Microsoft Azure
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Google Cloud Platform (GCP)
  • IBM Cloud
  • Rackspace
 3. Usprawniono automatyzację procesu instalacji i deinstalacji systemu.

 

Nowe procedury i wykresy w menu Predictive Solutions:

Procedury do zarządzania danymi i przekształcania:

 1. Procedura MULTIPLIKUJ OBSERWACJE - Pozwala na zmultiplikowanie obserwacji z użyciem zmiennej ważącej i zapisanie ich do wskazanej lokalizacji w postaci nowego zbioru danych.
 2. Procedura ODWRÓĆ KODOWANIE - umożliwia odwrócenie kierunku kodowania zmiennych jakościowych.
 3. Procedura AUDYT DANYCH - umożliwia przygotowywanie podsumowania dla analizowanych zmiennych w formie tabel zawierających wybrane przez Użytkownika statystyki.

Nowa wizualizacja dla danych:

 1. DASHBOARD MACIERZOWY - pozwala na zaprezentowanie stanu realizacji planu w ramach grup/podgrup danych.

 

Nowy kanał udostępniania wyników:

PS IMAGO PRO 9.0 oferuje możliwość integracji z zewnętrznym repozytorium Microsoft SharePoint. Użytkownicy otrzymali możliwość publikacji opracowanych wyników analiz na platformę Microsoft SharePoint, bezpośrednio z interfejsu PS IMAGO PRO. Wystarczy zdecydować czy przygotowany raport powinien zostać opublikowany w PS IMAGO Portal czy Microsoft SharePoint.

 

Silnik analityczny IBM SPSS Statistics 29:

Nowe i zaktualizowane procedury statystyczne:

 1. Alternatywy dla liniowych OLS (metod najmniejszych kwadratów) - nowe typy regresji: Lasso, Grzbietowa lub Sieć, które należą do grupy regresji regulowanych.
 2. Modele przyspieszonego badania trwałości (AFT) - nowo dodana analiza przeżycia, która jest modelem parametrycznym, w przeciwieństwie do popularnej regresji Kaplana-Meiera i regresji Coxa.
 3. Metaanaliza - bazuje na wynikach innych badań naukowych i pozwala na ich syntezę oraz łączenie.
 4. Analiza mocy testów - odgrywa kluczową rolę w projektowaniu badania i późniejszej analizie wyników.
 5. Mapa relacji - pozwala na odzwierciedlenie połączeń i wpływów pomiędzy zmiennymi za pośrednictwem węzłów i powiązań.

 

Usprawnienia dla pracy Analityka:

 1. Skoroszyt - umożliwia w interaktywny sposób przeprowadzenie analizy danych dzięki integracji funkcjonalności okna Komend i okna Wyników. Akapity zawierające komendy można edytować lub bezpośrednio uruchamiać polecenia.

 

Więcej informacji na stronie PS QUAESTIO PRO 9.0 /// CO NOWEGO

(1 głosów)
Ten artykuł był pomocny
Ten artykuł nie przydał się

System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions