SZUKAJ
IBM SPSS Modeler 18.2 - co nowego?
Wysłane przez Białogoński Ziemowit, Predictive Solutions w dniu 11 styczeń 2019 15:35

W tej wersji programu IBM SPSS Modeler wprowadzono następujące nowe funkcje i możliwości.

 • Nowy wygląd i sposób działania. Za pośrednictwem opcji Narzędzia > Opcje użytkownika > Wygląd można wybrać nową, nowoczesną kompozycję interfejsu użytkownika.
 • Nowe widoki danych. Można teraz kliknąć węzeł danych prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wyświetl dane, aby oglądać i doprecyzowywać dane w formie nowych zaawansowanych wizualizacji. Ta funkcja  domyślnie korzysta z portu numer 28900. Aby użyć innego portu, zmień wartość ustawienia konfiguracyjnego data_view_port_number w pliku options.cfg.
 • IBM Data Warehouse. Modelowanie w bazie danych z zastosowaniem komponentu IBM Netezza Analytics obsługuje teraz serwer IBM Data Warehouse. Aby włączyć węzły na karcie Modelowanie w bazie w palecie węzłów, wybierz kolejno opcje Narzędzia > Opcje > Aplikacje pomocnicze i aktywuj integrację z serwerem IBM Data Warehouse na karcie IBM Data Warehouse. Podczas wykonywania dostępnych węzłów Netezza budowane  modele będą teraz zapisywane w hurtowni danych IBM DB2 Data Warehouse. System AIX nie jest obsługiwany.
 • Węzeł mieszaniny rozkładów Gaussa. Na karcie Python i karcie Modelowanie w palecie węzłów dostępny jest nowy węzeł Mieszanina rozkładów Gaussa.
 • Węzły jądrowej estymacji gęstości (KDE) . Na karcie Python i karcie Modelowanie w palecie węzłów dostępny jest nowy węzeł Modelowanie KDE. Na karcie Wyniki i karcie Python dostępny jest nowy węzeł Symulacja KDE.
 • Węzeł Hierarchical Density-Based Spatial Clustering (HDBSCAN). Na karcie Python i karcie Modelowanie w palecie węzłów dostępny jest nowy węzeł HDBSCAN.
 • Węzły JSON. Dostępne są nowe węzły JSON służące do importowania i eksportowania danych w formacje JSON.

Udoskonalenia w programie IBM SPSS Modeler Text Analytics. Wprowadzono następujące udoskonalenia. Większość z wprowadza funkcje podobne do tych, które realizuje IBM SPSS Text Analytics for Surveys.

 • Można teraz importować projekty SPSS Text Analytics for Surveys (.tas) w taki sam sposób, w jaki importuje się zasoby z pakietów analizy tekstu (.tap). Konfigurując węzeł modelowania eksploracji tekstu, należy określić zasoby, które będą używane podczas wyodrębniania. Zamiast wybierać szablon zasobu, można wybrać plik .tap lub a .tas (nowość), aby skopiować do węzła nie tylko jego zasoby, lecz również zestaw kategorii.
 • W panelu Dane są teraz dostępne flagi. Można oznaczać dokumenty flagą „ukończony” lub flagą „ważny”. W nowej kolumnie wyświetlane są wszelkie używane flagi, a użytkownik może kliknąć w tej kolumnie, aby zmienić typ flagi. Jest to przydatne przy weryfikacji modelu kategorii.
 • Udoskonalono wyniki obejmujące wyodrębnione pojęcia (są teraz podobne do takich wyników w programie SPSS Text Analytics for Surveys)
 • Puste rekordy są teraz obsługiwane w taki sam sposób, jak w programieSPSS Text Analytics for Surveys . Na przykład w pliku źródłowym Excel puste rekordy są teraz zachowywane jako część tekstu.
 • W panelu Dane są dostępne nowe opcje Wymuszaj uwzględnienie i Wymuszaj wykluczenie, które służą do wymuszonego uwzględniania/wykluczania rekordu w/z kategorii. Ta opcja jest przydatna w przypadku pustych rekordów lub rekordów bez wyodrębnionych pojęć, a także wtedy, gdy żadne z pojęć lub wyników TLA nie pozwala na znalezienie odpowiedniej kategorii.
 • Dostępne są obecnie Reguły zmiany przypisania typu. Reguły te przekształcają sekwencję typów, makr i/lub leksemów w nowej pojęcie określonego typu. Mogą być używane w szablonach Opinie do dokumentowania opinii ze zmianami polaryzacji.

 

(0 głosów)
Ten artykuł był pomocny
Ten artykuł nie przydał się

Komentarze (0)
System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions