SZUKAJ
Baza Wiedzy: Zasady serwisu
Zanim skontakujesz się z serwisem Predictive Solutions!
Wysłane przez Toś Wojciech Tomasz, Predictive Solutions w dniu 05 sierpień 2011 14:49

Przed kontaktem z serwisem Predictive Solutions [dawniej SPSS Polska]!
Dążymy do tego, aby problemy użytkowników były rozwiązywane podczas pierwszego kontaktu z serwisem technicznym Predictive Solutions (obecnie około 80% problemów technicznych jest rozwiązywanych podczas pierwszego kontaktu). Możecie nam Państwo pomóc w rozwiązywaniu swoich problemów, jednocześnie skracając czas oczekiwania na uzyskanie pomocy, przed kontaktem z nami podejmując kilka rutynowych działań.
Działania jakie warto podjąć przed nawiązaniem kontaktu z serwisem technicznym Predictive Solutions:

  • Sprawdzenie rozwiązania w podręczniku użytkownika. Na wiele pytań dotyczących narzędzi IBM SPSS oraz rozwiązań i programów Predictive Solutions (PS)można znaleźć odpowiedź w dokumentacji programu.
  • Sprawdzenie plików pomocy, czy nie istnieje w nich opis sytuacji, która miała miejsce.
  • Dokładna weryfikacja pliku poleceń. Jeśli problem jest związany z wykonywaniem analiz za pomocą języka poleceń. Częstym problemem jest brak znaku "/" lub "." w poleceniu, które nie działa poprawnie.
  • Wgląd w dane. Wiele problemów związanych jest z niewłaściwym formatem danych dla danej procedury lub z występującymi w danych brakami. Jest to szczególnie częste w przypadku prowadzenia transformacji na danych.
  • Uważne zapoznanie się z komunikatami o błędach. Większość komunikatów o błędach wskazuje na miejsce i rodzaj problemu.

Zebranie faktów i zastanowienie się (jeszcze przed kontaktem z serwisem technicznym) nad istotą problemu ułatwi jego szybkie rozwiązanie. Należy pamiętać, że serwisant na ogół nie ma dostępu do komputera, na którym pracuje użytkownik programu. Chcąc pomóc musi mieć wiedzę na temat środowiska i okoliczności wystąpienia problemu. Podjęcie przez użytkownika opisanych powyżej kroków umożliwi skoncentrowanie się na szybszym poszukiwaniu rozwiązania, unikając np. takich sytuacji, w której poszukiwany jest błąd w algorytmie obliczeniowym, podczas gdy istota problemu kryje się w niepoprawnych danych.

(1 głosów)
Ten artykuł był pomocny
Ten artykuł nie przydał się

System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions