SZUKAJ
Aktualności
kwi
7

Predictive Solutions aktywnie reaguje na wykrytą usterkę uniemożliwiającą tworzenie wykresów podzielonych na podzbiory.
Podążając za firmą IBM, której produkty (IBM SPSS) są częścią rozwiązań naszej firmy, udostępniamy Państwu poprawki do programów IBM.

Instrukcja dla IBM SPSS Statistics 28.0.1

System operacyjny: Windows

Fixpack można pobrać z poniższego linku:

https://support.predictivesolutions.pl/downloads/statistics/28/SPSS_Statistics_28.0.1_IF005.zip

login: user
hasło: spss

Instrukcja instalacji fixpack'u:

1. Pobierz fixpack z linku powyżej

2. Wypakuj/wyodrębnij pliki z archiwum do osobnego folderu 

3. Zamknij aplikację IBM SPSS Statistics Data Editor oraz PS Desktop

4. Przejdź do lokalizacji instalacji IBM SPSS Statistics (domyślnie C:\Program Files\Predictive Solutions\PS IMAGO PRO\8\IBM\SPSS\Statistics\28)

5. Znajdź plik spsswggr.dll i utwórz jego kopię, kopiując go do innej lokalizacji, np. na Pulpit.

6. Skopiuj i wklej plik spsswggr.dll z wcześniej wyodrębnionego archiwum do lokalizacji instalacji IBM SPSS Statistics (domyślnie C:\Program Files\Predictive Solutions\PS IMAGO PRO\8\IBM\SPSS\Statistics\28).

7. Teraz możesz uruchomić IBM SPSS Statistics tak jak zawsze, czyli korzystając z PS Desktop > PS IMAGO PRO > Analiza danych.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Predictive Solutions is actively responding to the detected fault which prevents the creation of split charts.
Following the IBM company whose products (IBM SPSS) are part of our company's solutions, we provide you with fixes for IBM programs.

Instruction for IBM SPSS Statistics 28.0.1

OS: Windows

Fixpack can be downloaded from the link below:

https://support.predictivesolutions.pl/downloads/statistics/28/SPSS_Statistics_28.0.1_IF005.zip

login: user
hasło: spss

Fixpack installation instructions:

1. Download fixpack from link above.

2. Extract the files from the archive to other folder.

3. Close the IBM SPSS Statistics Data Editor application and PS Dekstop.

4. Navigate to the IBM SPSS Statistics Data Editor installation directory (default C:\Program Files\Predictive Solutions\PS IMAGO PRO\8\IBM\SPSS\Statistics\28)

5. Locate the file spsswggr.dll and then backup it to other folder, such as Desktop.

6. Copy and paste the file spsswggr.dll from a previously extracted archive to the IBM SPSS Statistics installation location (default C:\Program Files\Predictive Solutions\PS IMAGO PRO\8\IBM\SPSS\Statistics\28)

7. Now you can run IBM SPSS Statistics Data Editor as always, i.e. using PS Desktop > PS IMAGO PRO > Data analysis.


Komentarze (0)
System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions