SZUKAJ
Aktualności
gru
31

Predictive Solutions aktywnie reaguje na wykrytą usterkę umożliwiającą zdalne wykonanie kodu w bibliotece Java Apache Log4j 2 o nazwie Log4Shell (lub LogJam).

Podążając za firmą IBM, której produkty (IBM SPSS) są częścią rozwiązań naszej firmy, udostępniamy Państwu poprawki do programów IBM.

Instrukcja stworzona dla wersji rozwiązania PS CLEMENTINE PRO 2.2 oraz programu IBM SPSS Modeler 18.2.1

Wersja poprawki Log4J: 2.17

 

Fixpack można pobrać z poniższego linka:

Fixpack dla PS CLEMENTINE PRO 2.2 oraz IBM SPSS Modeler 18.2.1

System poprosi o nazwę użytkownika oraz hasło, proszę podać poniższe dane autoryzacyjne:
Użytkownik: user
Hasło: spss

 

-----------------------------
   Wymagania wstępne:
-----------------------------

IBM SPSS Modeler Client/Server/Batch/Solution Publisher 18.2.1 Fix Pack 1 należy zainstalować przed zastosowaniem tej poprawki tymczasowej.

-----------------------------
     Dotyczy modułów:
-----------------------------

IBM SPSS Modeler Client:
[katalog instalacyjny]/as/lib/com.springsource.org.apache.log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/as/lib/slf4j-log4j12-1.6.1.jar
[katalog instalacyjny]/as/lib/slf4j-api-1.6.1.jar
[katalog instalacyjny]/bin/modelerclient.exe
[katalog instalacyjny]/bin/clemb.exe
[katalog instalacyjny]/config/log4j.properties
[katalog instalacyjny]/config/jvm.cfg
[katalog instalacyjny]/dataview/lib/log4j.log4j-1.2.17.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.cognos/log4j-1.2.17.jar.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.externalrule/lib/client/log4j-1.2.15.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.tm1/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.cognos.9/log4j-1.2.17.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.tm1.9/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/lib/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/lib/uiclient.jar
[katalog instalacyjny]/lib/modeler-base.jar
[katalog instalacyjny]/lib/psapi.jar
[katalog instalacyjny]/libServer/log4j.jar
[katalog instalacyjny]/spark/jars/log4j-1.2.17.jar

IBM SPSS Modeler Server:
[katalog instalacyjny]/as/lib/com.springsource.org.apache.log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/as/lib/slf4j-log4j12-1.6.1.jar
[katalog instalacyjny]/as/lib/slf4j-api-1.6.1.jar
[katalog instalacyjny]/config/jvm.cfg
[katalog instalacyjny]/dataview/lib/log4j.log4j-1.2.17.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.cognos/log4j-1.2.17.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.externalrule/lib/client/log4j-1.2.15.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.tm1/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.cognos.9/log4j-1.2.17.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.tm1.9/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/spark/jars/log4j-1.2.17.jar
[katalog instalacyjny]/libServer/log4j.jar
[katalog instalacyjny]/config/jvm.cfg


IBM SPSS Modeler Batch:
[katalog instalacyjny]/bin/clemb.exe
[katalog instalacyjny]/config/log4j.properties
[katalog instalacyjny]/lib/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/lib/uiclient.jar
[katalog instalacyjny]/lib/modeler-base.jar
[katalog instalacyjny]/lib/psapi.jar
[katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/psapi.jar
[katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/STAS.jar
[katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/STAS.jar


IBM SPSS Modeler Solution Publisher:
[katalog instalacyjny]/as/lib/com.springsource.org.apache.log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/as/lib/slf4j-log4j12-1.6.1.jar
[katalog instalacyjny]/as/lib/slf4j-api-1.6.1.jar
[katalog instalacyjny]/config/jvm.cfg
[katalog instalacyjny]/libServer/log4j.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.cognos/log4j-1.2.17.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.externalrule/lib/client/log4j-1.2.15.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.tm1/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.cognos.8/log4j-1.2.17.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.tm1.8/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.TMWBServer/lib/log4j-1.2.15.jar
[katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.TMWBServer/lib/WebFeed.jar
[katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/STAS.jar
[katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/psapi.jar
[katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/STAS.jar
[katalog instalacyjny]/lib/log4j-1.2.16.jar
[katalog instalacyjny]/lib/modeler-base.jar
[katalog instalacyjny]/lib/psapi.jar
[katalog instalacyjny]/spark/jars/log4j-1.2.17.jar

 

-----------------------------
    Instrukcja instalacji:
-----------------------------

1) Zamknij IBM SPSS Modeler.

2) Zastąp dotychczasowe pliki (wymienione poniżej) tymi z pobranego pliku .zip:

   2.1) Rozpakuj pobrany spakowany plik do folderu tymczasowego.

   2.2) Przejdź do katalogu instalacyjnego programu IBM SPSS Modeler i przenieś wszystkie wymienione pliki do folderu tymczasowego (poza lokalizację programu) tworząc tym samym kopię zapasową starszych wersji plików.

   2.3) Dla IBM SPSS Modeler Client:

        2.3.1) Skopiuj wypakowane pliki log4j-1.2-api-2.17.0.jar, log4j-api-2.17.0.jar oraz log4j-core-2.17.0.jar do poniższych lokalizacji:

                a. [katalog instalacyjny]/as/lib
                b. [katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.cognos/
                c. [katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.externalrule/lib/client/
                d. [katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.tm1/
                g. [katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.cognos.8/
                h. [katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.tm1.8/
                j. [katalog instalacyjny]/libServer/
                k. [katalog instalacyjny]/lib/
                l. [katalog instalacyjny]/spark/jars/

        2.3.2) Skopiuj wypakowane pliki z kroku 2.1 aby zastąpić stare pliki.

                a. skopiuj jvm.cfg do [katalog instalacyjny]/config folder
                b. skopiuj paspi.jar, modeler-base.jar oraz uiclient.jar do [katalog instalacyjny]/lib folder
                c. skopiuj clemb.exe oraz modelerclient.exe do [katalog instalacyjny]/bin folder
                d. skopiuj log4j2.xml do [katalog instalacyjny]/config folder
                e. skopiuj log4j.log4j-1.2.17.jar do [katalog instalacyjny]/dataview/lib/ folder

   2.4) Dla IBM SPSS Modeler Batch:

        2.4.1) Skopiuj wypakowane pliki log4j-1.2-api-2.17.0.jar, log4j-api-2.17.0.jar oraz log4j-core-2.17.0.jar do następującej lokalzacji:
                a. [katalog instalacyjny]/lib
                b. [katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/

        2.4.2) Skopiuj wypakowane pliki z kroku 2.1 aby zastąpić stare pliki.

                a. skopiuj log4j2-batch.xml do [katalog instalacyjny]/config folder i zmień jego nazwę na log4j2.xml.
                b. skopiuj clemb.exe to [katalog instalacyjny]/bin folder
                c. skopiuj psapi.jar, modeler-base.jar oraz uiclient.jar do [katalog instalacyjny]/lib folder
                d. skopiuj psapi.jar do [katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/ folder
                e. skopiuj STAS.jar do [katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/ oraz [katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/

   2.5) For IBM SPSS Modeler Server

        2.5.1) Skopiuj wypakowane pliki log4j-1.2-api-2.17.0.jar, log4j-api-2.17.0.jar oraz log4j-core-2.17.0.jar do następującej lokalzacji:

                a. [katalog instalacyjny]/as/lib
                b. [katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.cognos/
                c. [katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.externalrule/lib/client/
                d. [katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.tm1/
                e. [katalog instalacyjny]/spark/jars/
                f. [katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.cognos.8/
                g. [katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.tm1.8/
                h. [katalog instalacyjny]/libServer/

        2.5.2) Skopiuj wypakowane pliki z kroku 2.1 aby zastąpić stare pliki.

                a. skopiuj jvm.cfg do [katalog instalacyjny]/config folder
                b. skopiuj log4j.log4j-1.2.17.jar do [katalog instalacyjny]/dataview/lib/ folder

   2.6) Dla IBM SPSS Modeler Solution Publisher:

        2.6.1) Skopiuj wypakowane pliki log4j-1.2-api-2.17.0.jar, log4j-api-2.17.0.jar oraz log4j-core-2.17.0.jar do następującej lokalzacji:

                a. [katalog instalacyjny]/as/lib
                b. [katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.cognos/
                c. [katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.externalrule/lib/client/
                d. [katalog instalacyjny]/ext/bin/pasw.tm1/
                e. [katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.TMWBServer/lib/
                f. [katalog instalacyjny]/spark/jars/
                g. [katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.cognos.8/
                h. [katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.xd/xdexe/common/ext/bin/spss.tm1.8/
                i. [katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/
                j. [katalog instalacyjny]/libServer/
                k. [katalog instalacyjny]/lib/

        2.6.2) Skopiuj wypakowane pliki z kroku 2.1 aby zastąpić stare pliki.

                a. skopiuj jvm.cfg do [katalog instalacyjny]/config folder
                b. skopiuj paspi.jar, modeler-base.jar do [katalog instalacyjny]/lib folder
                c. skopiuj WebFeed.jar do [katalog instalacyjny]/ext/bin/spss.TMWBServer/lib/ folder
                d. skopiuj STAS.jar do folder [katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/ oraz do [katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/
                e. skopiuj paspi.jar do [katalog instalacyjny]/ext/lib/spss.TMWBClient/lib/ folder

3) Wykonaj restart programu IBM SPSS Modeler.

 

---------------------------------------
 Instrukcja dezinstalacji poprawki:
---------------------------------------

1) Zamknij program IBM SPSS Modeler.

2) Zastąp wypakowane pliki, plikami z folderu tymczasowego:

   2.1) Przejdź do folderu instalacji programu i usuń wszystkie skopiowane pliki z kroku 2.3, do kroku 2.6 z instrukcji instalacji.

   2.2) Skopiuj pliki z folderu tymczasowego (utworzonej kopii zapasowej) z kroku 2.1 instrukcji instalacji do folderów programu IBM SPSS Modeler.

3) Wykonaj restart programu IBM SPSS Modeler.

 

 

 


System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions