SZUKAJ
Aktualności
lut
26

W styczniu została wydana najnowsza wersja rozwiązania PS IMAGO PRO 6.0, zawierająca silnik analityczny IBM SPSS Statistics 26.

 1.        Analiza danych za pomocą nowych, zaawansowanych procedur analitycznych:
  • regresja kwantylowa - modeluje relację między zbiorem predyktorów (zmiennych niezależnych) i konkretnych centyli (lub kwantyli) zmiennej przewidywanej (zależnej), najczęściej median,
  • analiza krzywej ROC - jest użytecznym narzędziem oceny dokładności predykcji modelu poprzez wykreślenie czułości wobec (1-swoistości) testu klasyfikacyjnego (przy progu zmieniającym się w całym zakresie wyników testu diagnostycznego).

 

 1.        Zaktualizowane procedury i język poleceń:
  • ulepszenia w procedurach wykorzystujące statystyki bayesowskie:
   • jednoczynnikowa ANOVA z powtórzonymi pomiarami,
   • jedna próba Rozkład dwumianowy,
   • jedna próba Rozkład Poissona,
  • dodanie do procedury Analiza rzetelności współczynnika Kappa Fleissa do weryfikacji zgodności ocen kilku oceniający,
  • ulepszenia procedury MATRIX,
  • i wiele innych ...

Więcej informacji na temat PS IMAGO PRO 6.0:

https://www.predictivesolutions.pl/nowosci-w-ps-imago-pro-6


Komentarze (0)
System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions