SZUKAJ
Aktualności
sty
21

Początkiem tego roku mieliśmy przyjemność wydać najnowsze rozwiązanie PS IMAGO PRO 6.0, obejmujące silnik analityczny IBM SPSS Statistics 26.

 1.        Analiza danych za pomocą nowych, zaawansowanych procedur analitycznych:
  • regresja kwantylowa - modeluje relację między zbiorem predyktorów (zmiennych niezależnych) i konkretnych centyli (lub kwantyli) zmiennej przewidywanej (zależnej), najczęściej median,
  • analiza krzywej ROC - jest użytecznym narzędziem oceny dokładności predykcji modelu poprzez wykreślenie czułości wobec (1-swoistości) testu klasyfikacyjnego (przy progu zmieniającym się w całym zakresie wyników testu diagnostycznego).

 

 1.        Zaktualizowane procedury i język poleceń:
  • ulepszenia w procedurach wykorzystujące statystyki bayesowskie:
   • jednoczynnikowa ANOVA z powtórzonymi pomiarami,
   • jedna próba Rozkład dwumianowy,
   • jedna próba Rozkład Poissona,
  • dodanie do procedury Analiza rzetelności współczynnika Kappa Fleissa do weryfikacji zgodności ocen kilku oceniający,
  • ulepszenia procedury MATRIX,
  • i wiele innych ...

Więcej informacji na temat PS IMAGO PRO 6.0 znajdziecie tutaj:

https://www.predictivesolutions.pl/nowosci-w-ps-imago-pro-6

 


Komentarze (0)
System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions