SZUKAJ
Aktualności
sty
11

Nowości w PS IMAGO PRO 5.1

"PS IMAGO PRO dąży do skrócenia drogi między analizą danych a publikacją wyników.[...] Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie funkcjonalności, które umożliwiają modyfikację struktury raportu z poziomu syntaxu. Czyni to każdy raport bardziej przejrzystym bez konieczności ręcznego usuwania zbędnych elementów."

Nowe procedury w menu Predictive Solutions w IBM SPSS Statistics

 • kodowanie zestawów wielokrotnych odpowiedzi - umożliwia zmianę sposobu kodowania wybranych zmiennych,
 • kopiowanie etykiet wartości - umożliwia kopiowanie, nadpisywanie lub łączenie etykiet wartości dla zmiennej wynikowej na podstawie wartości lub etykiet wskazanej zmiennej
 • ewaluacja grup, pozwala na ocenę jakości dokonanego grupowania obserwacji na podstawie wyliczonego współczynnika Silhouette łączącego koncepcję spójności grup i ich separację, umożliwia zapisanie nowych zmiennych do dalszych wyliczeń, z wartościami miary Silhouette dla każdej obserwacji, odległości od centrów skupień, do których przynależą oraz identyfikatorem najbliższego skupienia dla punktu, wylicza statystyki opisowe dla każdego skupienia, a także wykresy diagnostyczne: rozkład wartości Silhouette w podziale na grupy, odległość centroidów skupień oraz odległość obserwacji od centroidu grupy.

Nowe typy wykresów:

 • Wykres typu Chmura – umożliwia przedstawienie wystąpień danej kategorii w formie słów lub bąbelków o różnej wielkości i o różnych kolorach.
 • Diagram Sankeya -  służy do zobrazowania relacji między poszczególnymi kategoriami zmiennych, bilansu i przepływu wartości. 
 • Wykres kaskadowy pozwala na stworzenie wykresu słupkowego, wykorzystywanego do zrozumienia wkładu poszczególnych elementów w wynik ogólny,
 • Wykres wiolinowy pozwala na wizualizację rozkładu zmiennych ilościowych oraz gęstości prawdopodobieństwa
 • Mapa drzewa umożliwia przygotowanie wykresu mozaikowego, z dodatkowymi statystykami podsumowującymi.
 • Wykres hierarchiczny pozwala na przedstawienie danych hierarchicznych na różnych poziomach agregacji.
 • Wykres szeregu pozwala na przedstawienie zmian w czasie np. wolumenu sprzedaży, w formie wykresu liniowego bądź warstwowego
 • Dashboard Tarcza pozwala na porównanie wskaźnika w grupach wyznaczonych przez kategorie zmiennej jakościowej prezentując wynik w formie tarczy do gry w rzutki;
 • Dashboard Strzałki i światła pozwala na prezentację wskaźnika w osobnych grupach wskazanych przez kategorie zmiennej jakościowej;

Organizacja raportu SPV

 •          wstawienie grafiki w formacie .jpg lub .png, wraz z tytułem użytkownika,
 •          automatyzację i parametryzację procesu poprzez generowanie polecenia syntax.

Ulepszenia i nowe funkcjonalności przy tworzeniu raportów w trybie Dashboard:

 • możliwość kopiowania przygotowanych stron raportu,
 • poszerzenie aktualizacji raportów o możliwość dodawania większej liczby obiektów,
 • zmiany w sposobie generowania kontenerów – dodawanie układów bez usuwania wcześniej istniejących na stronie,
 • możliwość przesuwania na wierzch/ pod spód kontenerów,
 • tryb dokument, możliwość pracy w układzie kolumnowym
 • poszerzenie aktualizacji raportów o możliwość dodawania większej liczby obiektów,
 • zmiany w sposobie generowania kontenerów – dodawanie układów bez usuwania wcześniej istniejących na stronie,
 • możliwość przesuwania na wierzch/ pod spód kontenerów,
 • tryb dokument, możliwość pracy w układzie kolumnowym


Nowe oblicze PS IMAGO PORTAL:

 • responsywność Portalu na urządzeniach mobilnych,
 • możliwość kopiowania przygotowanych stron raportu,
 • możliwość wykorzystania bazy MySQL lub MS SQL Server jako repozytorium Portalu,
 • Apache Web Server lub Internet Information Services jako serwer www,
 • różne role i uprawnienia użytkowników Portalu,
 • zakładki do administracji i zarządzania Portalem dedykowane dla administratorów o różnych poziomach uprawnień,
 • zarządzanie typami plików możliwych do publikacji na Portalu oraz dodawanie nowych języków,
 • możliwość tworzenia sekcji jako odseparowanych witryn Portalu dla różnych departamentów organizacji.
 • obsługa protokołu LDAPS przy integracji Portalu z AD

 

Silnik analityczny IBM SPSS Statistics 25

Nowe opcje w menu Analiza:

 • Statystyki Bayesowskie oferują:

o   procedury z możliwością wykorzystania wnioskowania Bayesa, m. in. ANOVA, testy dla prób zależnych i niezależnych, korelacja Pearsona, regresja liniowa, modele logliniowe,

o   wykorzystanie statystyk zarówno z interfejsu użytkownika, jak i przy użyciu komend syntax.

 • ulepszenia w analizach modelu Base i Advanced: UNIANOVA, GLM, modele mieszane liniowe oraz uogólnione liniowe.

Wsparcie eksportu do pakietu MS Office:

o    kopiowanie wykresu jako  Microsoft Graphic Object,

o    edycja wybranych wykresów w pakiecie MS Office,

o    wykorzystanie szablonów wykresów MS Office w IBM SPSS Statistics.

Zaktualizowane okno kreatora wykresów:

o    interaktywne przełączanie pomiędzy podglądem edytowanych elementów, a ich właściwościami,

o    automatyczny podgląd wprowadzanych zmian

o    zmiana domyślnego szablonu wykresów – zgodny z pakietem MS Office.

-     Zmiany w edytorze syntax oraz w edytorze danych:

o    możliwość edycji syntaxu w trybie kolumnowym;

o    kopiowanie danych z nazwami zmiennych lub z etykietami zmiennych;

o    nowe skróty klawiszowe dla przyspieszenia pisania komend w syntax.

 


Komentarze (0)
System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions