SZUKAJ
Aktualności
paź
20

PS CLEMENTINE PRO to uniwersalne rozwiązanie analityczne i data mining, dzięki któremu można zbudować procesy analityczne osadzone w realiach biznesowych oraz w łatwy sposób je monitorować i nimi zarządzać. Dzięki elastycznej i skalowalnej architekturze PS CLEMENTINE PRO może być dostosowane do potrzeb każdej organizacji, która oczekuje rozwiązania data mining na miarę swoich potrzeb. Obecność w rozwiązaniu jednego z najlepszych silników analitycznych, jakim jest IBM® SPSS® Modeler, gwarantuje analitykom dostęp do bardzo szerokiej palety algorytmów analitycznych oraz zaawansowanych narzędzi zarządzania danymi. Funkcjonalności pozostałych elementów rozwiązania oferują użytkownikom dostępność do procesów biznesowych wykorzystujących w tle zaawansowaną analitykę, bez konieczności poznawania zawiłości technik analitycznych i znajomości aspektów technicznych ich uruchamiania. Dzięki odpowiednim narzędziom procesy biznesowe mogą być wyzwalane przez uprawnione osoby ręcznie lub inicjowane automatycznie, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, bądź zaistniałym zdarzeniem. PS CLEMENTINE PRO może być podstawą do budowania zaawansowanych rozwiązań analitycznych, które integrują wiele komponentów informatycznych oraz związanych z nimi procesów, uwzględniających różne struktury danych, procedury integracyjne, wykorzystanie modeli predykcyjnych i wiele innych.

PS CLEMENTINE PRO znajduje zastosowanie między innymi w sytuacjach, gdy:

  •          Procedury analityczne są ważnym elementem procesów biznesowych i ich uruchamianie w dowolnym momencie przez użytkowników biznesowych jest ważne dla prowadzonego przez nich biznesu.
  •          Zachodzi konieczność wykorzystania w procesach wielu źródeł danych i powiązania danych z nich pochodzących (np. dane z hurtowni z danymi udostępnianymi lokalnie w plikach w różnych formatach).
  •          Wymagane jest zautomatyzowanie przetwarzanie danych i generowanie danych oraz raportów niezbędnych dla biznesu (np. nocne wykonywanie zasileń systemów danymi ze względu na mniejsze obciążenie systemów bazodanowych).
  •          Procedury przetwarzania danych, tworzenia modeli, generowania raportów wykonują się stosunkowo długo, ale nie wymagają przy tym asysty człowieka.
  •          Procesy zachodzące w innych systemach informatycznych mają wyzwalać procesy analityczne i raportowanie, bo wszystkie one są częścią większego procesu.
  •          Budowane jest lokalne środowisko analityczne, w którym narzędzia data mining dostępne są tylko dla analityka przygotowującego raporty i modele lub konstruowane jest rozległe środowisko udostępniające analityczne silniki obliczeniowe wielu procesom i użytkownikom.

Co nowego?

 

Rozwiązanie PS CLEMENTINE PRO 2.0 jest bogatsze o nowe funkcjonalności i możliwości.

 

Rozszerzenia funkcjonalności IBM SPSS Modeler.

Oprogramowanie IBM SPSS Modeler jest rozszerzone o dodatkowe węzły:

  •          Węzeł PS Lista plików, który służy do jednoczesnego wczytywania i łączenia danych z wielu plików tekstowych;
  •          Węzeł PS Nazwy zmiennych do szybkiej modyfikacji nazw zmiennych.

 

Nowy sposób wyzwalania zadań – Monitor Plików.

Obok istniejącego w poprzedniej wersji zadania uruchamianego zgodnie z ustalonym harmonogramem użytkownik do wyboru będzie miał jeszcze uruchomienie zadania poprzez zdarzenie, jakim jest pojawienie się pliku określonego typu we wskazanym folderze.

 

Etykietowanie wersji obiektów.

Wprowadzono nadawanie etykiet do wersji istniejących obiektów, co pozwala m.in. na identyfikowanie konkretnej wersji obiektu w zadaniu przez to, jaką ma nadaną etykietę.

 

Import/Eksport folderów.

Dostępny jest import zawartości folderu tak, aby umożliwić importowanie z dysku wielu obiektów na raz. Wprowadzono również opcję eksportu całego folderu z repozytorium.

 

Nowy wygląd.

Zmodernizowany został także wygląd całego repozytorium oraz ikony funkcyjne tak, aby praca z repozytorium była jeszcze przyjemniejsza dla użytkownika.

 

Oraz dla użytkowników licencji Central Processing dodatkowo:

Definiowanie użytkowników, grup i ról.

Wraz z wymogiem logowania się do repozytorium stwarza możliwości pracy grupowej oraz ograniczania dostępu do zasobów i funkcjonalności nieuprawnionym użytkownikom.

 

Nowy sposób wyzwalania zadania – Web Service.

Dla użytkowników licencji Central Processing prócz Monitora plików dostępny będzie dodatkowo sposób wyzwalania zadań za pomocą Web serwisów. Uruchomienie zadania jest teraz możliwe także po nadejściu sygnału z systemu zewnętrznego (poprzez usługi web services).

 

Kolejną nowością dotyczącą zadań są powiadomienia o statusie uruchomionego zadania. Do każdego zadania można dodać informację o tym, kto ma zostać poinformowany mailowo o wyniku wykonania zadania. 

 


Komentarze (0)
System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions