SZUKAJ
Fixpack dla rozwiązania PS QUAESTIO PRO 7.0 Client
Wysłane przez Żak Dawid, Predictive Solutions w dniu 01 czerwiec 2021 10:02

Fixpack dedykowany dla rozwiązania PS QUAESTIO PRO 7.0 Client można pobrać z poniższego źródła:

Fixpack for PSQP 7.0 Client

System poprosi o podanie danych uwierzytelniających:

Login: user

Hasło: spss

 

Fixpack rozwiązuje problemy występujące w programie IBM SPSS Data Collection Author oraz w IBM SPSS Data Collection Professional.

 

System Wsparcia Technicznego Predictive Solutions